Układanie kostki brukowej

Zalety kostki brukowej

Już od dawna wiadomo jak ważne jest uzyskanie optymalnych właściwości terenu wokół domu, budynku firmy, parkingu, alejek przydomowych etc. Alternatywą dla zwykłej, utwardzonej nawierzchni, bądź betonowego podłoża jest kostka brukowa. Układanie kostki brukowej jest bardziej czasochłonne od np. wylewki betonowej, jednak posiada całą gamę bezprecedensowych zalet użytkowych, jak również estetycznych. Właściwe utwardzenie terenu można uzyskać wieloma metodami, ale to właśnie kostka brukowa powoduje, że uzyskuje się podłoże o wymaganej twardości, odporności na warunki atmosferyczne i mechaniczne, a także pozwala bardzo szybko odprowadzić wody opadowe. Dopełnieniem tych jakże ważnych cech użytkowych są bez wątpienia walory estetyczne kostki brukowej. Podczas układania kostki brukowej każdy ma nieograniczone możliwości  nadania brukowi nietuzinkowego kształtu, koloru i charakteru.

Zdjęcie pięknie ułożonej kostki brukowej

 Jak to wygląda w praktyce

Układanie kostki brukowej jest operacją  wieloetapową, gdzie wszystkie czynności przygotowujące podłoże pod bruk mają swój cel.  Pierwszym i najważniejszym etapem jest właściwe przygotowanie podłoża, czyli wtedy następuje zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi. W zależności od przyszłego przeznaczenia bruku i przewidywanych obciążeń, usunięta warstwa ziemi może sięgać od 30 do nawet 50 cm. Jest to tak zwane korytowanie, dzięki któremu możliwe jest przystąpienie do zapewnienia całemu brukowi odpowiedniej podbudowy, czyli swoistego fundamentu dla późniejszego układania kostki brukowej. Od podbudowy zależeć będą późniejsze walory użytkowe całej powierzchni brukowanej. Dla optymalnej stabilizacji terenu używa się grysu, żwiru, tłucznia drogowego, które to materiały się zagęszcza. W kolejnej fazie następuje ułożenie krawężników dla obramowania terenu pokrywanego kostką. Ostatnim etapem prac poprzedzających układanie kostki brukowej jest przygotowanie podsypki składającej się ze żwiru lub grysu, albo mieszaniny piasku i suchego cementu o grubości 3-5 centymetrów. Po nadaniu wymaganych poziomów terenu przychodzi wreszcie czas na ułożenie kostki. To jest właśnie najbardziej czasochłonny i wymagający dużej dokładności i staranności etap, jednak dopiero wtedy założone efekty co do kształtu i kolorystyki całego podłoża są widoczne.Po zakończeniu układania kostki brukowej następuje już tylko jej właściwe wykończenie poprzez utwardzenie płytą wibracyjną i nałożenie piasku, który wnikając w szczeliny pomiędzy każdą z kostek, zaklinuje je.Tak oto powierzchnia nadaje się już do użytku.

Co uzyskaliśmy dzięki ułożeniu kostki brukowej

Jak widać wyraźnie, układanie kostki brukowej zajmuje trochę czasu, ale w przeciwieństwie do innych materiałów daje nam szansę na stworzenie niepowtarzalnej powierzchni po której chodzimy lub jeździmy. Uzyskujemy to poprzez odpowiedni dla nas wybór materiału, jak choćby kostkę granitową, betonową o każdym niemal kształcie i kolorze. Możliwości są nieograniczone i zależą wyłącznie od siły naszej wyobraźni.